EXBUGET EXPERT – Sistem informatic destinat spitalelor publice si private

ExBuget Expert  este o solutie informatica destinata Structurilor spitalicesti publice dar si private  care automatizeaza procesul de repartizare a costurilor indirecte, provenite din structurile general – administrative si paraclinice, catre structurile clinice, pentru calculul indicatorilor medii de cost pe pat/pacient/zi spitalizare.

Bazat pe o noua tehnologie cu interfata de lucru Web si functionare in Cloud, se apeleza prin intermediul uni browser, nefiind necesara instalarea in local.

 

AVANTAJE                         

 • Ofera o imagine corecta si completa a cheltuielilor totale si pe structuri clinice (sectii clinice), conform metodologiei (schemei) de repartizare stabilite;
 • Posibilitatea de stabilire a propriei metodologii de repartizare a costurilor (chei de repartizare, scheme de repartizare, etc.);
 • Permite stabilirea propriilor clasificatii de analiza a costurilor / sectii (grupari de articole bugetare);
 • Posibilitatea de operare a costurilor, pentru fiecare sectie in parte, cu actualizarea in timp real a valorilor cheltuielilor pe clasificatiile de cost declarate (directe + provenite indirect) si calculul in timp real (la  moment de operare) al indicatorilor  de cost;
 • Posibilitatea de analiza punctuala a valorilor, pentru fiecare Sectie in parte;
 • Permite preluarea grupata a informatiilor privind cheile de repartizare si cheltuielile pe surse finantare si articole bugetare, pentru fiecare sectie in parte, din fisiere xml (cu o anumita structura prestabilita), astfel incat sa se asigure transferul de informatii din sistemele operationale;

 

BENEFICII

 • Automatizarea procesului de repartizare a costurilor indirecte catre sectiile clinice ;
 • Automatizarea procesului de calcul ai indicatorilor de cost si utilizare (privind costuri medii);
 • Posibilitate de analiza dinamica a valorilor cheltuielilor si indicatorilor rezultati (in cadrul unui tablou de analiza);
 • Analiza pe baza de rapoarte.

 

PRINCIPALII INDICATORI

 • Cost Mediu pe Pacient
  • In Spitalizare Continua
  • In Spitalizare de Zi
  • In Urgenta
  • In Ambulator
 • Cost Mediu / Zi de Spitalizare
 • Cost Mediu / Pat
 • Durata Medie de Spitalizare
 • Rata De Utilizare Paturi
 • Structura Cheltuieli
  • Personal
   • Salarii
   • Cote Afefente Salariilor
   • Deplasari/Detasari
  • Materiale
   • Hrana
   • Medicamente
   • Materiale Sanitare
   • Alte Ch Materiale
   • Bunuri de Capital
  • Cheltuieli Totale, din care
   • Directe
   • Provenite Paraclinice
   • Provenite Generale si Administrative