Sistem Informatic pentru Laborator

MEDIS LABORATOR

Datorita dotarii aparaturii medicale cu echipamente de interactiune moderne (monitoare, cititoare de coduri de bare, porturi de transmisie a rezultatelor) in laboratorul actual calculatorul reduce la minim durata de interactiune a laborantului cu aparatul, uniformizeaza fluxul de lucru, diminueaza riscul unor eventuale erori, trateaza si prezinta unitar rezultatele analizelor pacientilor, automatizandu-se astfel intreaga activitate a laboratorului prin utilizarea codurilor de bare.

Medis Laborator prin conceptul sau modular, permite dezvoltarea si adaptarea rapida la sistemul de lucru existent.

FUNCTIONALITATI

Receptie

Medis Laborator permite lansarea de cereri de investigatii de pe sectie catre laboratorul unitatii sanitare, urmand ca in laborator sa se preia aceste cereri, sa se sorteze probele si sa se tipareasca listele de lucru.

Laborator de analize medicale

Medis Laborator asigura preluarea rezultatelor investigatiilor de la diferitele aparate care le executa, generarea etichetelor cu codurile de bare specifice laboratorului, vizualizarea buletinelor inchise sau neinchise si emiterea buletinelor de rezultat.

Sistemul informatic asigura legatura on-line dintre calculator si aparatele de analiza, prezentarea rezultatelor analizelor cu indicarea valorilor normale si validarea acestora dupa aprobarea sefului de laborator, generarea etichetelor cu codurile de bare specifice laboratorului, vizualizarea buletinelor inchise sau neinchise si emiterea buletinelor de rezultate. Buletinele cu rezultatele analizelor vor putea fi apoi accesate de pe sectii.

Sistemul permite gestionarea listei analizelor ce se efectueaza in laborator, configurarea caselor de asigurari si a contractelor cu diferitele case de asigurari, raportarea catre casele de asigurari, ordonarea investigatiilor asa cum se doreste ca acestea sa apara pe buletinul de analize ce se va inmana pacientului, configurarea medicilor care lucreaza in laborator.

De asemenea, se poate calcula consumul de reactivi si materiale realizat in procesul de executie al analizelor de laborator pe baza unor retete predefinite. Se  genereaza un bon de consum care poate fi trimis catre sistemul informatic existent in departamentul Financiar-Contabilitate. In plus, se genereaza diverse rapoarte statistice privind cantitatile de materiale consumate vs. analize de laborator efectuate.

Management

Medis Laborator permite colectarea datelor din intreg sistemul pentru a le evidentia in rapoarte bine definite ce pot fi accesate in orice moment pentru decizii manageriale rapide, corecte si eficiente. Faciliteaza generarea rapoartelor necesare, configurabile in formatul agreat de beneficiar,  altele decat cele ce sunt predefinite in aplicatie.

  • Venituri laborator (Incasari) – venitul total al laboratorului;
  • Venituri/ Specialitate (Incasari) – veniturile totale obtinute pe fiecare specializare in parte si valori incasate pe fiecare medic cu specializarea respectiva;
  • Incasari medici detaliat – raport folosit pentru plata medicilor interni. Contine informatii privind activitatea medicului din perioada selectata si valoarea pe care o incaseaza medicul pentru prestatiile efectuate, etc.;
  • Activitate medici interni – activitatea unui medic (data consultatiei, numele si prenumele pacientului, tranzactiile efectuate si valoarea fiecareia) intr-o anumita perioada de timp.