Sistem Informatic pentru Spital

Power Hospital este un sistem informatic integrat, structurat modular, ce asigura un management eficient al tuturor departamentelor unui spital. Power Hospital se adreseaza atat spitalelor de stat cat si celor private, permitand evidenta completa a pacientilor, personalului, resurselor, gestiunilor si tuturor celorlalte compartimente administrative ale spitalului, cu accentul pe calculul corect al costurilor spitalizarii si pe stocarea tuturor informatiilor medicale in dosarul electronic al pacientului.

Power Hospital este implementat in majoritatea spitalelor private din Romania, iar numarul spitalelor de stat ce aleg solutia noastra este in continua crestere, lucru ce atesta faptul ca Power Hospital este in momentul de fata cel mai bun soft medical.

Functionalitati

Internari – Externari

Sistemul informatic Power Hospital permite introducerea datelor pasaportale conforme cu cele DRG la internarea pacientului,  internarea acestuia in sectie cu indicarea salonului si eventual a patului, tiparirea primei pagini a Foii de Observatie cu posibilitatea atasarii codului de bare al fisei si printare de bratari personalizate cu cod de bare, programarea pentru externare si tiparirea decontului.

De asemenea, se poate realiza programarea pentru internare si pentru programarea pentru interventii chirurgicale (blocuri operatorii). In acest ultim caz sunt alocate si resursele necesare realizarii acestei actiuni.

Power Hospital pune astfel la dispozitie o sursa actualizata de informatii medicale si administrative, asociate cu fiecare pacient in parte si cu circuitul acestuia in cadrul unitatii sanitare.

Administrare IT

Datorita unui grad inalt de configurabilitate, sistemul permite administrararea si definirea utilizatorilor si a drepturilor acestora de acces in functie de activitatile specifice fiecarei unitati sanitare in parte.

De asemenea, permite definirea si parametrizarea sectiilor (suprafete, nr. de paturi, etc), definirea structurii organizatorice a unitatii (fiind permise inclusiv structuri de tip multi pavilion), definirea capitolelor de cheltuieli si a modurilor de repartizare a acestora, definirea parametrilor specifici pentru DRG, actualizarea manuala si automata a listelor de preturi (pentru proceduri, investigatii, baremuri de hrana).

Statistica

Power Hospital genereaza decontul pacientului prin culegerea informatiilor de pe Foaia de Observatie (consumuri: proceduri/interventii chirurgicale, pret/zi, spitalizare/sectii, analize de laborator, medicamente, materiale sanitare, regim alimentar, servicii medicale, transport, etc.). Pacientul este urmarit pe toata perioada internarii si sunt realizate prelucrarile de date necesare pentru externare: completarea Biletului de Iesire din Spital, Scrisoare Medicala, emiterea Decontului de Cheltuieli, etc.

Se realizeaza:

 • generare raportare catre DRG NATIONAL 2008 prin creare si export fisier de raportare cu toate cazurile pentru decontare si calculul valorilor conform diagnosticelor de pe Foile de Observatie finalizate.
 • generare raportare catre SIUI SPITALE pentru Foile de Observatie finalizate in vederea exportului fisierului XML specific.
 • importul fiserului care contine valorile relative ale cazurilor din DRG NATIONAL 2008.
 • prelucrarile de date ale aplicatiei “EXBUGET” pentru calculul indicatorilor economici de activitate ai spitalului si ai sectiilor din spital, asa cum este prevazut in ORDINUL MF nr. 1100/14.10.2005.

Sectii

Sistemul informatic Power Hospital realizeaza colectarea si stocarea de informatii medicale, la nivel de pacient si mai in detaliu pe caz si episod. Astfel, orice informatie medicala poate fi reprezentata si stocata in forma structurata in sistem, cuprinzand informatii diverse din toate specialitatile.

Aceasta flexibilitate deosebita este obtinuta prin posibilitatea de a  genera dinamic ferestre de introducere a datelor, sabloane pentru consultatii si crearea de dictionare de expresii si/sau cuvinte cheie pe care utilizatorul sa le poate utiliza in completarea documentelor medicale pe care trebuie sa le editeze.

In cadrul fluxului informational medical, sistemul are posibilitatea organizarii informatiilor medicale intr-o structura sugestiva pentru urmarirea cu usurinta a evolutiei anumitor aspecte referitoare la un pacient. La nivel de pacient (CNP) sunt grupate informatii medicale structurate pe caz (format din  episoade inlantuite), episod (format din actiuni), actiuni care pot fi consultatii la diferite specialitati, internare in spital, rezultate ale investigatiilor de laborator, medicamente,  imagistica, masuratori (greutate, temperatura, tensiune, inaltime, etc), etc.

De asemenea exista:

 • posibilitatea urmaririi evolutiei in timp a anumitor parametri in mod grafic;
 • posibilitatea stocarii imaginilor/filmelor rezultate din consultatiile de imagistica si analiza  acestora folosind vizulizarea multipreview (mai multe imagini alaturate) usurand astfel identificarea evolutiei in timp a anumitor aspecte;
 • posibilitatea stocarii documentelor, atat scanate cat si electronice (word, excel, imagini etc.) si atasarea lor la dosarul electronic al pacientului;
 • personalizarea modului de introducere a datelor in cadrul consultatiilor la nivel de specialitate, si in cadrul acesteia pentru fiecare medic in parte.

Prescriere Retete Electronice

Modulul de Prescriere Retete Electronice se adreseaza tuturor medicilor prescriptori, pentru care eliberarea retetelor electronice in regim on-line a devenit obligatorie incepand cu 1 ianuarie 2013, ca urmare a deciziei CNAS. Modulul este conectat permanent la serverul CNAS, preluand seriile electronice din SIPE (Sistem Informatic de Prescriere Electronica).

Modulul asista medicul in prescrierea corecta si rapida a retetelor electronice: preia automat lista de medicamente, si exporta datele in format compatibil SIUI, cu verificarea, validarea si semnalarea erorilor de introducere a datelor raportate.

 • Descarcarea online a seriilor electronice de pe serverul CNAS, necesare eliberarii retetelor electronice;
 • Generarea retetei electronice – completarea, salvarea si  validarea online pe serverul CNAS, a retetei eliberate;
 • Salvarea retetei validate pe serverul CNAS;
 • Anularea unei retete deja raportate;
 • Tiparirea retetei cu coduri de bare 2D, in dublu exemplar;
 • Raportare in format XML conform contractului cu casa de asigurari;
 • Generarea unei serii de rapoarte referitoare la retetele electronice emise (lista de retete emise intr-o anumita perioada etc).
 • Se permite semnarea retetelor electronice emise utilizand un singur certificat digital al institutiei – semnatura electronica pentru fiecare medic in parte nu este neaparat necesara;
 • Se realizeaza o baza de date unica – se pastreaza istoricul emiterii retetelor pe fiecare pacient in parte;
 • Se reduce considerabil timpului necesar prescrierii retetei  (pana la 2-3 minute) – ofera facilitati de multiplicare a unei retete pentru bolnavii cronici;
 • Se genereaza automat retetele in functie de tratamentul ales – posibilitatea ca fiecare medic sa isi creeze protocoale de tratament astfel incat pentru un anumit diagnostic sa poata utiliza un anumit tip de tratament;
 • Respecta toate regulile de prescriere ale unei retete, inclusive cele gratuite sau compensate, si ghideaza medicul spre emiterea unei retete corecte, prin mesaje explicite;

Ambulatoriu de specialitate

Power Hospital realizeaza urmarirea fluxului de pacienti in cabinetele de specialitate din zona de ambulatoriu si stocarea informatiilor medicale rezultate din consultatii, aspecte ce imbunatatesc considerabil calitatea actului medical. Sistemul permite definirea caselor de asigurare, a listelor si a contractelor cu acestea, cat si a tarifelor investigatiilor contractate cu diferite case de asigurare.

Power Hospital asigura evidenta listei pacientilor si a programarilor (confirmari de programari, reprogramari, liste de asteptare sau anulari de programari), cu urmarirea fluxului de pacienti in cabinetele medicale in timp real si introducerea informatiilor medicale rezultate din consultatii in foaia de consultatie a pacientului. Exista de asemenea posibilitatea de a trimite automat SMS-uri catre pacienti, atat pentru confirmarea programarilor cat si in scop de informare referitor la alte date considerate importante. Se pot  opera modificari locale asupra consultatiilor deja efectuate, referitoare la decontarea catre casele de asigurari si vizualizarea tuturor codurilor introduse in perioada selectata si actiunea pentru care acestea au fost generate. Pe baza datelor introduse se pot obtine anumite rapoarte cum ar fi: programari, orarul medicilor, liste de preturi sau lista medicilor trimitatori, etc.

Power Hospital realizeaza de asemenea gestionarea serviciilor medicale, in conformitate cu legislatia in vigoare ce reglementează domeniul de medicina muncii: legea securitatii si sanatatii in munca a angajatului nr. 319/2006, HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, HGR nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. Prin urmare, sistemul tine evidenta firmelor, angajatilor si a profesiilor acestora, permite deschiderea fiselor de aptitudine, programarea/reprogramarea controalelor medicale la angajare sau periodice (efectuate de subcontractor sau de către medicii interni ai clinicii), etc.

Se realizeaza raportarea concediilor medicale emise in unitatile clinice. Printre functionalităti se numara raportarea concediilor medicale pentru una sau mai multe conventii si pentru un numar nelimitat de medici. Fisierul de raportare este agreat de catre CNAS, fiind similar cu formatul SIUI.

Laborator

Power Hospital permite lansarea de cereri de investigatii de pe sectie catre laboratorul unitatii sanitare, urmand ca in laborator sa se preia aceste cereri, sa se sorteze probele si sa se tipareasca listele de lucru.

Sistemul informatic asigura legatura on-line dintre calculator si aparatele de analiza, prezentarea rezultatelor analizelor cu indicarea valorilor normale si validarea acestora dupa aprobarea sefului de laborator, generarea etichetelor cu codurile de bare specifice laboratorului, vizualizarea buletinelor inchise sau neinchise si emiterea buletinelor de rezultate. Buletinele cu rezultatele analizelor vor putea fi apoi accesate de pe sectii.

De asemenea, se poate calcula consumul de reactivi si materiale realizat in procesul de executie al analizelor de laborator pe baza unor retete predefinite. Se  genereaza un bon de consum care poate fi trimis catre sistemul informatic existent in departamentul Financiar-Contabilitate. In plus, se genereaza diverse rapoarte statistice privind cantitatile de materiale consumate vs. analize de laborator efectuate.

Farmacie cu circuit inchis

Sistemul informatic permite evidenta cantitativa si valorica a produselor (medicamente, materiale sanitare, parafarmaceutice, etc.)  in farmaciile de circuit inchis, realizand prelucrarile necesare pentru raportarea consumurilor la CASELE  DE ASIGURARI (genereaza  fisierele XML de raportare).

Se realizeaza operarea de catre personalul medical a foii de condica pe pacient de pe sectiile spitalului, cu posibilitatea de vizualizare in orice moment a stocului de medicamente in farmacie.  La eliberarea medicamentelor din farmacie, sistemul realizeaza adaugarea lor la decontul pacientului, fiind de asemenea integrat cu sistemul informatic din departamentul Financiar – Contabilitate.

In cadrul farmaciei cu circuit inchis, sistemul acopera intregul set de activitati specifice acestui departament, asigurand fluidizarea fluxurilor de lucru. Odata cu inregistrarea tuturor intrarilor de produse se realizeaza actualizarea in simultan a stocului, cu posibilitatea de organizare a evidentei de produse pe oricate gestiuni. De asemenea, se pastreaza un istoric al evolutiei stocului, cu inregistrarea consumurilor pe sectii. Se inregistreaza toate iesirile de produse (foaie de condica, factura, retur, etc.), cu descarcarea automata a stocului conform metodelor impuse de legislatia in vigoare. Alte functii importante ale sistemului sunt inventarierea, verificarea preturilor maximale si emiterea documentelor contabile necesare (NIR, nota de transfer, bon de consum, etc.).

Sistemul utilizeaza  nomenclatorul de medicamente intretinut de CNAS distribuit la toti furnizorii de servicii farmaceutice. Acesta se poate completa cu produsele parafarmaceutice existente in farmacia de circuit inchis.

Financiar – Contabilitate

Zona de operational

Pe zona de operational, Power Hospital realizeaza operarea si stocarea  tuturor documentelor primare generate de fluxul de activitate. De asemenea, se permite  gestiunea stocurilor prin prelucrarea tuturor documentelor primare de baza care afectează stocurile si se realizeaza monitorizarea permanentă a acestora, fie că este vorba de materiale sanitare, materiale auxiliare sau obiecte de inventar.

Principalele facilitati oferite:

 • evidenta documente primare (contracte, comenzi interne de aprovizionare, facturi furnizori de servicii si stocuri, emitere facturi si bonuri fiscale, avize de expeditie, evidenta proforme clienti-furnizori,  incasari-plati pe/in casa si banca pe conturi de trezorerie, intrari diverse, iesiri diverse, evidenta efecte etc.);
 • evidenta incasari-plati (situatii incasari-plati pe documente, situatii neincasate-neplatite pe documente, rapoarte de datare debite-credite, situatii calcul penalizari depasire scadente la plata, etc.);
 • gestiune stocuri (balante stocuri, fise produs-material, stoc curent, inventarieri etc.);

Zona de contabilitate generala

Zona de contabilitate generala concentreaza intreaga informatie contabila a unitatii economice, realizand atat contabilitatea financiara cat si contabilitatea interna de gestiune. Este posibila atat analiza perioadelor precedente cat si a situatiei actuale in timp real.

Se realizeaza centralizarea si consolidarea informatiilor:

 • din contabilitatea financiara (clasele 1-7);
 • din contabilitatea de gestiune (clasa 9);
 • din conturi in afara bilantului (clasa 8);  
 • la nivel de balanta, bilant, flux de numerar, cont de profit si pierdere.

Evidenta mijloacelor fixe

Power Hospital permite evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii si generarea automata a inregistrarilor contabile direct in zona de contabilitate generala. Sistemul permite configurarea modului de calcul al amortizarii cu optiunile posibile:

 • luna urmatoare punerii in functiune/luna iesirii;
 • luna următoare punerii in functiune/fara luna iesirii;
 • luna punerii in functiune/luna iesirii;
 • luna punerii in functiune/fara luna iesirii. 

Angajamente, lichidari, ordonantari si plati

Zona de ALOP este destinata institutiilor publice, Power Hospital venind in sprijinul acestora prin a le oferi posibilitatea de a-si urmări bugetele propuse si realizarea lor pe fiecare articol bugetar. Astfel, sistemul asigura evidenta analitica a datelor privind inregistrarile conturilor contabile specifice evidentei contabile bugetare: Conturile 8066 – Credite bugetare aprobate si 8067 – Angajamente bugetare, dupa cum urmeaza:

 • permite evidenta analitica a acestor conturi – care este obligatorie conform structurii executiei bugetare – Capitol-Subcapitol-Articol-Paragraf si poate furniza informatii cu privire la tranzactiile inregistrate in evidentele contabile precum si la soldul ramas in perioada de analiza si in perioadele anterioare;
 • furnizeaza informatii cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite, in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent;
 • asigura evidenta si urmarirea legaturilor dintre inregistrarile introduse in sistem conform fluxului de documente specific evidentei ALOP;
 • asigura rapoarte care reflecta in orice perioada a exercitiului financiar analizat care este istoricul tranzactiilor desfasurate in perioada de analiza;
 • asigura rapoarte care reflecta tranzactiile introduse in perioadele din exercitiile financiare anterioare,
 • genereaza si tipareste toate tipizatele care rezulta din evidenta ALOP – angajament bugetar individual / global, propunere de angajare a unei cheltuieli, ordonantari de plata.

Salarizare

Sistemul Power Hospital realizeaza evidenta personalului angajat si integrarea informatiilor referitoare la acesta in sistemul informatic existent in departamentul Financiar – Contabilitate. Aplicatia are functii de generare si gestionare a unei baze de date complete privind personalul angajat în cadrul unei unitati sanitare.

Programul permite calculul complet al salariului, trecand prin toate etapele acestei operatii: calcul avans, concedii de odihna si medicale, pontaje, sporuri, retineri datorate de angajat catre stat sau catre societate si calcul lichidare.    

De asemenea,  se permite operarea pontajelor angajatilor pe lucrari, cu posibilitatea vizualizarii pontajelor operate anterior de pe orice dispozitiv care permite o conexiune la internet.

Management

Power Hospital permite o vedere de ansamblu asupra activitatii prin colectarea datelor din întreg sistemul pentru a le evidenţia în rapoarte bine definite ce pot fi accesate în orice moment pentru decizii manageriale rapide, corecte şi eficiente.